Content-Type: text/html
Här är en sammanställning med kommentarer till de 5 svar jag fått på frågan:

Känner någon till om det finns andra möjligheter att nå databaserna Beilstein & Gmelin än att betala för obegränsad tillgång för hela högskolan? Eller om det finns andra databaser med likvärdigt innehåll som erbjuder andra betalningsmodeller t ex ”pay per view” eller betalning efter antal användare?

STN
Man kan prenumerera på STN där Beilstein & Gmelin ingår, och betala per inloggning och tid eller per visade dokument och utskrifter. Det här verkar vara det enda alternativ som kanske kan bli billigare än det avtal för CrossFire som KTHB erbjuder.  
http://www.stn-international.de/

SCIENCE FINDER
Ett dyrt alternativ om man bara är ute efter Beilstein & Gmelin

TRYCKTA BÖCKER
Ett alternativ?

KTHB
IDC på KTHB har aktuell information om kemidatabaser och utför sökningar på uppdrag.

DET ÄR DYRT!
Jag har också fått bekräftat från både offentliga bibliotek och företagsbibliotek att det är dyrt med kemi-resurser och i det närmaste omöjligt att förhandla sig till ett bra pris. Det verkar vara flera som avstår därför att de inte har råd.

TIPS PÅ GRATIS RESURSER
”Kemikalieinspektionens webbplats (www.kemi.se) under Databaser, där finns en hel samling. Under våra Länkar, Hitta kemiska ämnen, finns ytterligare tips. Portalen Toxnet (http://toxnet.nlm.nih.gov/), administrerad av National Library of Medicine, USA, innehåller bl.a. databasen ChemID i två versioner, ChemIDLite och ChemID Advanced. Här kan man t.ex. göra struktursökningar.”

Tack än en gång för svaren!

Hälsningar
Lilian

--------------------
Lilian Larsson
Södertörns högskola, Biblioteket
Sodertorn University College, The Library
Tel: +46 (0)8 608 4279
E-mail: [log in to unmask]