Content-Type: text/html
Utbildning: Lär dig söka professionellt på Internet 3, 4, 5 maj i Stockholm
 
 
IT-pedagogen Umeå har de sista fem åren med stor framgång utbildat bibliotekspersonal hur man söker information på Internet. Utbildningen är 3 dar lång och har hittills genomförts ca 200 gånger för bibliotek och 50 gånger för skolor.
Nu erbjuder jag kursen till samtliga skol- och gymnasiebibliotek i Stockholms län.  Även deltagare från folbibliotek är välkomna.
Kursen tar upp alla aspekter av Internetsökning. Den ger den helhetsbild av området som många saknar samtidigt som den ger kunskap om alla de olika typerna av söktjänster och visar på vägar att genomföra olika typer av sökningar.
Kursen har mottagits mycket väl av biblioteken, med mycket högt betyg för innehåll, genomförande och dokumentation.
Många har ansett den vara den bästa fristående kurs de gått och en verklig aha-upplevelse.
 
Anmälan kan göras till:
Ronny Andersson
IT-pedagogen Umeå
070/6647527
epost:
[log in to unmask]

Sista anmälningsdag 15 april 2006. Först till kvarn gäller.
 
Utförlig information hittar du här:
www.itpedagogen.com/stockholm/
 
 
Hälsningar,
Ronny Andersson
 
* * * * * * * * * * * * * * *
Ronny Andersson        
IT-pedagogen Umeå   
Västerskogen 19         
918 31 Sävar               
mobil: 070/6647527    
* * * * * * * * * * * * * * *