Content-Type: text/html
Hej,

Känner någon till om det finns andra möjligheter att nå databaserna Beilstein & Gmelin än att betala för obegränsad tillgång för hela högskolan? Eller om det finns andra databaser med likvärdigt innehåll som erbjuder andra betalningsmodeller t ex ”pay per view” eller betalning efter antal användare?

Vi har endast några få kemister på Södertörns högskola och en mycket blygsam användning av CrossFire’s Beilstein & Gmelin.

Jag blir tacksam även för negativa svar, från någon som är kunnig inom området.

Hälsningar

Lilian

--------------------
Lilian Larsson
Södertörns högskola, Biblioteket
Sodertorn University College, The Library
Tel: +46 (0)8 608 4279
E-mail: [log in to unmask]