Content-Type: text/html Hej!

Om det fortfarande finns platser kvar så är jag intresserad av kursen i ämnessökning.

Namn: Erland Fahlbeck
e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]shamns.se
Bibliotek: Nynäshamns gymnasiebibliotek
Kurs: Ämnessökning i LIBRIS
Kursdatum: 26 april 2006

Jag hoppas att det finns platser kvar.

Mvh Erland Fahlbeck

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]">[log in to unmask]> skriver:
Hej igen!
Datumet för kursen i ämnessökning är 26 april. Jag skrev tyvärr fel datum nyss.
 
Hälsningar Magdalena Svanberg