Content-Type: text/html sommarskoleingång

Tidigare har länken till NordINFOLIT:s sommarskola meddelats på BIBLIST i samband med inbjudan och anmälan. Nu ligger en ingång också på SUB:s webbplats www.sub.su.se under Aktuellt. Vi väntar en liknande på SSB:s webb eftersom årets sommarskola är ett samarbetsprojekt.

hälsar

Christina Tovoté
Pedagogisk utvecklare/Pedagogical developer
Ordf/Chair NordINFOLIT
Styrgruppmedlem/SC member IFLA IL Section

Stockholms universitetsbibliotek/Stockholm University Library
Tel: 08 16 40 05/+46 8 16 40 05
Mob: 070 606 26 99/+46 70 606 26 99
E-mail: [log in to unmask]
www.sub.su.se
Adress:
Stockholms universitetsbibliotek/Stockholm University Library
106 91 Stockholm/SE-106 91 Stockholm, Sweden