Content-Type: text/html

Vi erbjuder under våren följande kurser:

Hej!

Vi har fortfarande några platser kvar på kurserna i ämnesordsindexering och ämnessökning. De tillfällen det gäller är:

Ämnesordsindexering - steg 1: 15 mars och 27 mars (kurslängd: 1 dag)

Ämnessökning i LIBRIS webbsök: 27 april (kurslängd: eftermiddag)

Läs mer på http://www.libris.kb.se/tjanster/utbildning.jsp.
Där gör du också din anmälan.

 

Med vänlig hälsning

Magdalena Svanberg, Svenska ämnesord