Content-Type: text/html NordINFOLIT-seminarium Bologna

Inbjudan till nordiskt seminarium i Oslo om biblioteken och Bologna-processen, som det tidigare förhandsinformerats om på BIBLIST:

Fra Bologna til Hammerfest

Seminar arrangert av Høgskolen i Oslo, Læringssenteret og NordINFOLIT

Sted: Kurs- og konferansesenteret, Pilestredet 46, Oslo
Tid: Torsdag 6. april 2006 kl. 9.3016.00

Program

09.30 Ankomst, kaffe

10.00 Velkommen

10.10 Nye veje for bibliotekets brugeruddannelse
Tina Buchtrup Pipa, [log in to unmask], Koordinator for brugeruddannelse, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

11.00 Studiet i bibliotek- og informasjonasvitenskap i lys av bolognaprosessen og kvalitetsreformen
Liv Gjestrum, [log in to unmask], Studieleder, Høgskolen i Oslo, Avd. for Journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

11.30 Lunsj

12.30 Kvalitetsreformen og UHR-B - status for arbeidet
Sigrid Tollefsen, [log in to unmask], Rådgiver, Universitets- og høgskolerådet (UHR)

13.00 Biblioteket som læringsrom
Sissel Merethe Berge, [log in to unmask], Hovedbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Trondheim

13.30 Synliggjøring og kvalitetssikring av UH-bibliotekene i ny målstruktur og ved budsjettrapportering til departementet

Hans Martin Fagerli, [log in to unmask], Stabsdirektør, Høgskolen i Oslo

14.00 Kaffe

14.15 Gruppediskusjoner

15.15 Avsluttende diskusjon
ledet av Christina Tovoté, [log in to unmask], Ordförande, NordINFIOLIT, Pedagogisk utvecklare, Stockholms universitetsbibliotek

Påmelding og betaling innen 1. april. NB! Begrenset antall deltakere!
Påmeldingsskjema:
http://www.it.hio.no/ehandel/kb_kode.php?pk=sl_bologna_hammerfest

Et antall rom på Cochs pensjonat holdes av fram til 15. mars. NB!
Deltakerne må selv bestille!
http://cochspensjonat.no/

Kontaktperson: Kari Mitchell  [log in to unmask]  Tlf. +47 2245 2061

--

Kari Mitchell
Høgskolen i Oslo / Oslo University College Læringssenteret / Learning Centre
Kontor: Pilestredet 52, rom D 413
Tel.: 22 45 20 61

Læringssenteret: Årets bibliotek 2005!
Learning Centre: Library of the Year 2005!


Hälsningar

Christina Tovoté
Pedagogisk utvecklare/Pedagogical developer
Ordf/Chair NordINFOLIT
Styrgruppmedlem/SC member IFLA IL Section

Stockholms universitetsbibliotek/Stockholm University Library
Tel: 08 16 40 05/+46 8 16 40 05
Mob: 070 606 26 99/+46 70 606 26 99
E-mail: [log in to unmask]
www.sub.su.se
Adress:
Stockholms universitetsbibliotek/Stockholm University Library
106 91 Stockholm/SE-106 91 Stockholm, Sweden