Content-Type: text/html

Välkommen att anmäla dig till en workshop om arkivering av forskningsdata och förutsättningar för ett gemensamt arkiv för universitet och högskolor!

I oktober 2002 tillsatte förvaltningsdirektörerna vid Sveriges universitet och högskolor en arbetsgrupp med syfte att företa en förstudie om uppbyggnad av ett gemensamt elektroniskt arkiv för forskningsdata, för universitet och högskolor. Ett pilotprojekt har i en första fas genomförts vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetsgruppen arrangerar nu en internationell workshop med temat:


Critical issues for the preservation of datasets

April 26-27, 2006 at SLU, Uppsala (Ultuna-biblioteket)


“This conference will touch upon the critical issues for preservation of datasets, possibilities and scientists’ needs to future access and reuse of the material. One of the major aims of the workshop is to provide an international forum to exchange experience in digital preservation of datasets and get feed-back for the initiative to establish a joint digital university archives”.

 

Program och anmälan:

http://www-conference.slu.se/digitalpreservation


Pilotprojektet kan nås från DSpace at SLU: http://dspace.slu.se:8080/dspace/index.jsp

 

Följande väg:
> Sveriges Lantbruksuniversitet > Universitetsförvaltningen >
Universitetsledningens kansli > Jurist- och dokumentationsenheten > Pilotprojekt

Eller direkt: http://dspace.slu.se:8080/dspace/handle/123456789/3

 

_____________________

Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden / Visiting address: Humlegarden
[log in to unmask]">[log in to unmask] - www.kb.se/bibsam/
Phone: + 46 8 463 42 72, + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74