Content-Type: text/html

Hoppas mycket på hjälp med tips om skönlitterära begravningsskildringar av såväl svenska som utländska författare. Det är alltså själva begravningsceremonin frågan gäller. Låntagaren är mycket angelägen!

 

Hälsningar

Maud Hallin, Uppsala stadsbibliotek

 

[log in to unmask]">[log in to unmask]

018-7271732