Content-Type: text/html
Uno o andra; det känns som om jag måste få anmäla en annan uppfattning, även om jag annars i många stycken brukar känna mig hemma med ditt sätt att resonera.
 
Svenska folkbibliotek ska inte "ha allt". Vi ska ha det som möjliggör att utföra det uppdrag vi fått - och som dessutom går att finansiera med de pengar vi fått för ändamålet. Vi är inte en "lånebokhandel"; inte den enda källa som medborgarna har att ösa ur. Vore vi det komme massor av saker i ett annat läge - så som det har varit när det gällt specialmedia och funktionshindrades åtkomst av texter som vi andra kan välja eller välja bort. Vore det så befunne vi oss i ett annat politiskt klimat. Vore det så vore vi illa ute - inte som bibliotekarier utan som människor och medborgare.
 
Det är inte så att biblioteken NÅNSIN bestämmer vad folk "ska läsa". Vi är sällan först med det avantgardistiska, underjordiska eller omstörtande - det kanske man kunde önska att vi var, men det är vi inte. Vi är i bästa fall och oftast en garant för att det går att få tag på utan att man måste röja sina motiv eller identitet, och det är en jätteviktig funktion. Den känns inte helt relevant i förhållande till kvällspressen dock. - Man kan ALDRIG få nån att läsa nåt som den inte är motiverad att läsa - det är både tryggt att veta och en utmaning..! :-)
 
För mig handlar det om medvetna val för att skapa ett bestånd som gör att vi åstadkommer det vi fått i uppdrag att av våra politiker. För mig handlar det om att inte köpa undermåliga produkter för skattepengar. För mig handlar det om att en bra kultursida i Aftonbladet inte väger upp den snuskjournalistik som även Aftonbladet ägnar sig åt på de flesta av de återstående sidorna - och synnerligast på de utrymmen som syns och fås att höras mest. Sporten skulle man kunna ägna en hel förmiddag - minst - åt och jag lämnar det därhän just nu. För mig handlar det om att inte i onödan spä på intolerans och skrika-högst-så-får-man-mest, en polarisering av debatten och en förenkling av komplicerade skeenden som är fördummande och därmed förnedrande. Att inte gå på de kommersiella nitarna utan välja med omsorg.
 
För mig är det INTE en fråga om att ställa "användartillvändhet" MOT kvalitet; att om man vill ge ett bra utgångsläge för bildning/fortbildning/utbildning så skulle man inte göra det på ett användarvänligt och demokratiskt sätt - självklart inte. Mer handlar det om att stå för en kvalitetsgräns; att säga att vissa saker får man som medborgare fixa själv - tusen TV-kanaler, kvällstidningar, poker på nätet och sånt. Det finns säkert nåt slags fog för att sådana fenomen finns, men jag tycker inte att dom är relevanta hos oss. Det ingår inte i vårt uppdrag. Att lägga sig platt för efterfrågan - i mitt huvud är det att avhända sig ett ansvar och att inte ge tillbaka till allmänheten det som dom ska ha - en viss liten utmaning att möta nytt i olika former. Är det inte så att gå på efterfrågan egentligen är en mycket enklare väg att gå - alltför enkel - och samma väg som privatpersoner ofta går därför att dom inte hittar förbi den som marknadsför med mest resurser..?
 
Smakpolis och moralväktare - jag ställer mig frågande. Eftersom vi inte kan styra hur folk väljer sitt "intag" av information eller upplevelser - hur skulle vi kunna vara vare sig det ena eller andra? Det är så lätt att ge saker o ting namn; vissa har - som rubriker i kvällspress - lätt att slå igenom därför att dom är generaliserande och förenklande. Inte är det lätt att välja åt medborgarna - det har det aldrig varit, oavsett hur vårt uppdrag sett ut. Inte är det lätt att alltid göra rätt - det gör vi väl ingen; inte alltid. Men inte tänker jag att vi skulle köpa böcker som var illa översatta, felaktiga i sitt innehåll eller sprida äckliga värderingar bara för att kommersiella krafter kan få människor att fråga efter det?
 
Hos oss försvann kvällspressen för ett antal år sen. Visst fanns det dom som saknade den. Inte därför att dom saknade en oberoende pressröst (I wish!) utan därför att dom inte kunde gratis ta reda på vad som dolde sig bakom de grova orden på löpen utanför butiken intill. Och så var det nog en o annan som såg att man inte längre kunde stjäla TV-bilagan. En ordentlig TV-tidning saknas ju nämligen i Sverige. Varför inte en med en ordentlig kultursida samtidigt?!
 
Hälsningar
GTh
Vara folkbibliotek


>>> [log in to unmask] 10/18/05 10:00  >>>
Hej,
Trodde vi kommit längre än att ha denna debatt. Visst är Aftonbladet tveksam, och Expressen i än högre grad. Men så länge de lever inom tryckfrihetsförordningens ramar är det inte vår sak att ur kvalitetsynvinkel avstå så länge folk frågar efter dem. Folkbiblioteken är idag mer användarorienterade än tidigare, går från rollen som moralvakter till att bli servicefunktioner. Vi ska per definition ha allt, det betyder också det "dåliga". Det viktiga är bredden, att kunna ha både Aftonbladet och Norrländskan. Ska vi visa på alternativ måste det finnas något att visa alternativ till. Jag hoppas att denna debatt är en dagslända och inget nytt försök av biblioteken att bli gate keepers i informationsfloden. Vi måste lita på det folk vi är satta att ge biblioteksservice till. Inom lagens ramar alltså.
Sen är det en fråga om att ha råd. Och i den diskussionen måste vi ändå till syven och sist göra val.
Uno Nilsso, TjörnUno Nilsson, Bibl.chef. Tjörn/projektledare KLIMP
tfn: 0706 27 90 15