Content-Type: text/html
Tycker att Uno Nilsson ger en mycket bra kommentar till debatten om kvällstidningens vara eller inte vara på folkbiblioteken. Jag är relativt nyutbildad, och på Bhs skulle sannolikt en majoritet av studenterna tycka att kvällstidningar på biblioteket är helt legitimt. Jag trodde att det var åt det hållet biblioteken gått idag.

 
Mvh

Staffan Rundberg

Fackbiblioteket
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm
08-655 57 15
[log in to unmask]" target=blank >staffan.run[log in to unmask]