Content-Type: text/html
Hej,
Trodde vi kommit längre än att ha denna debatt. Visst är Aftonbladet tveksam, och Expressen i än högre grad. Men så länge de lever inom tryckfrihetsförordningens ramar är det inte vår sak att ur kvalitetsynvinkel avstå så länge folk frågar efter dem. Folkbiblioteken är idag mer användarorienterade än tidigare, går från rollen som moralvakter till att bli servicefunktioner. Vi ska per definition ha allt, det betyder också det "dåliga". Det viktiga är bredden, att kunna ha både Aftonbladet och Norrländskan. Ska vi visa på alternativ måste det finnas något att visa alternativ till. Jag hoppas att denna debatt är en dagslända och inget nytt försök av biblioteken att bli gate keepers i informationsfloden. Vi måste lita på det folk vi är satta att ge biblioteksservice till. Inom lagens ramar alltså.
Sen är det en fråga om att ha råd. Och i den diskussionen måste vi ändå till syven och sist göra val.
Uno Nilsso, TjörnUno Nilsson, Bibl.chef. Tjörn/projektledare KLIMP
tfn: 0706 27 90 15