Content-Type: text/html
Helt rätt. Ni mellannorrlänningar gick ju in i konceptet från början, och Visby har följt efter. Det viktiga nu är att fortsätta på den vägen och låta även bibliotek som inte delar hus men som delar kunderna fungera som om vore de ett oavsett huvudmän eller organisationsformer. Varje svensk är en potentiell student, och varje student är en potentiell informationskonsument även - och kanske än mer - efter studierna. Tillväxt handlar det om, och fri tillgång till information.Uno Nilsson, Bibl.chef. Tjörn/projektledare KLIMP
tfn: 0706 27 90 15