Content-Type: text/html
Göteborgs UB. Biomedicinska och Ekonomiska biblioteket har denna tjänst som vi kallar:
Boka tid för handledd informationssökning.
http://www.ub.gu.se/kontakta/boka/index.xml

Ekonomiska biblioteket har nu haft denna tjänst under ett år. Under uppsatstider är den relativt fullbokad,
men under lugnare perioder är det mindre bokningar. Den uppskattas dock mycket av studenter, dels som ett
komplement till undervisning och även när de kör fast och  behöver hjälp i informationssökningsprocessen.

Joakim Lennartsson
Göteborgs UB
Ekonomiska biblioteket

Tjänsten Boka bibliotekarie har funnits på Stockholms UB sedan september i år. Vi vänder oss till universitetets studenter och forskare, som vill ha hjälp med informationssökning  t.ex. i samband med uppsatsskrivning, projektarbete eller forskning. Det går bra att boka direkt på nätet på samma sätt som man kan boka t ex ett grupprum.Bokningsbara tider är måndag-fredag mellan 12.00 till 15.00. Undervisningspassen varierar i längd och innehållet är skräddarsytt efter användarens önskemål. Intresset för tjänsten har varit relativt stort och får ses som ett viktigt komplement i bibliotekets informations- och undervisningsverksamhet.

Hälsningar
Ingegerd och Viveka
Avdelning för Biblioteksservice


**************************************************************************************************************

Joakim Lennartsson
Bibliotekarie/Statistikansvarig
Göteborgs Universitetsbibliotek
Ekonomiska biblioteket
Box 670
405 30 GÖTEBORG
tel. 031-773 40 91
e-mail [log in to unmask]