Content-Type: text/html Hej,

I Europa har vi svårt att utropa oss som världsbäst på någonting utan att bifoga en ursäkt, men i USA. landet med världens bästa hamburgare, är det inte svårt.

Ett konsortium som spelat stor roll för beslutsfattare i Sverige är OhioLINK

OhioLink brukar betrakta sig själva som världens bästa konsortium och dom villkor man framförhandlat med olika förlag om elektroniska tidskriftspaket, s.k Big Deals, som världens bästa.

Ohio måste vara den bästa av världar för bekymrade biblioteksledningar i tider av minskade anslag och ökade priser.

Nyligen rekommenderade Tom Sanville i en tidskriftsartikel att man i kontrakten borde skriva in möjligheten att minska innehållet i en Big Deal för att få motsvarande procentuella minskning av priset för paketet. Ex.: man avbeställer 2% av tidskrifterna och får en prissänkning med 2%.

”OhioLINK has worked with a growing number of publishers to build into Big Deal licenses a mechanism allowing for the incremental attrition of content and annual cost without bringing the relationship to a crisis or destroying the essential benefits to both parties.”

Nu blir det naturligtvis intressant att ställa sig frågan om hur detta detta passar dom bibliotek som ingår i ett konsortium.

”Therefore, an orderly retreat based on the ranking of articles-downloaded aggregated across member institutions appears to be a reasonable method to employ if needed. This method simplifies the process, allows for quick decision-making, and minimizes the impact on users throughout the consortium. An effective orderly retreat means consortia have the ability to manage a Big Deal based on a "cost for content" approach.

Citaten härstammar ur en artikel i  tidskriften D-lib magazine, en fri bibliotekstidskrift som inte finns i Libris men lätt kan hittas i Google.

Gatten, Jeffrey N.; Tom Sanville: An orderly retreat from the Big Deal. Is it possible for consortia?  D-Lib magazine vol 10, Number 10, October 2004
http://www.dlib.org/dlib/october04/gatten/10gatten.html

Hur fungerar nu det här i verkligheten? Exempelvis för Tom Sanville i Ohio. Jag klipper ur ett protokoll från Cliveland University Bibliotekschefen Glenda Thornton informerar ett bekyrmrat fakultetskonsistorium: 

As the situation in the State and in the nation continues to be not so good in terms of economics, the situation for Ohio and OhioLINK continues to be not so very good either as everyone is aware. As the Fall moved along and come January at an OhioLINK meeting, Tom Sandville, our Executive Director of OhioLINK began to talk to us about his negotiations. We had been negotiating price increases for these journals for two and three years trying to keep the prices down over a period of time. We are now ready to re-negotiate for the 2005 year. Mr. Sandville said how about us trying to keep the price increases to no more than 5% or 10% and that is better than anybody else in the world can get by the way. A number of us said that we don’t think our budgets are going to go up by 5% or 10% so that is not okay. We left that meeting and asked Mr. Sandville to go to these major publishers and tell them: “No increase for next year.” He did his work with Elsevier, Spring-Verlag and Kluwer and sent them messages and talked and negotiated with them and said our budgets in Ohio are not increasing and we do not and cannot afford more price increases for journals. Mr. Sandville asked the publishers to keep pricing flat for 2005 and 2006. We have heard back from Elsevier and they have agreed to keep our pricing flat for 2005, so we will have no price increase from them for 2005. We have a contract with Elsevier that says we can cut content if we cannot afford your price increase for all of your journals and we were prepared to consider exercising that at the OhioLINK level. If we were to begin to cut subscriptions at the OhioLINK level, then we, as individual institutions could begin to negotiate with Elsevier and these other folks for whatever journal subscriptions we could afford. And, that would become a nightmare for them because there are about 80 of us in this state. They agreed to keep our price increases for 2005 to zero percent. She noted that she asked Tom this morning whether we had heard from Kluwer and Springer-Verlag and his response was, they sent back unsatisfactory responses. He is still negotiating with them. Now they were supposed to give us that response by April 1, 2004. We are hoping and prepared to cut content with those folks and we hope that the cost of doing business with the various libraries in the State of Ohio would dissuade them from increasing our prices. But, everyone has probably been reading more and more in the paper and in the Chronicle all kinds of articles about the prices of scholarly communications. This is not a problem just at CSU, it is not a problem just in Ohio, it is a problem world wide.

Tom Sanville lyckades uppenbarligen framförhandla ett ettårsavtal med Elsevier som inte innehåller någon procentuell prisökning inte heller någon procentuell neddragning av antalet titlar.

Det gigantiska University of California tecknade ett avtal med Elsevier den 7 januari, ett femårsavtal, 2004-2008. Man krympte antalet tidskrifter med 200 till 1200 och för det fick man betala 7,7 miljoner dollar. Detta ska jämföras med att man 2003 betalat 10,3 miljoner. Den totala prisökningen under dom fem åren har sats till 5%. Möjligen har världens största bibliotekssystem tecknat världens bästa avtal!

Men det är inte illa att vara världens näst bästa konsortium.

Hälsningar

Jan


 

Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]