Content-Type: text/html Processarbete på bibliotek

Processarbete på bibliotek.

Hur uppnår man effektivitet i biblioteksarbetet? Ett sätt är att arbeta processorienterat. Vill du veta mer kommer Stockholms universitetsbibliotek att arrangera en konferens fredagen den 8 november 2004 om hur man arbetar processorienterat och på vilket sätt detta kan appliceras på biblioteksarbete.

För mer information och anmälan, se länken nedan:

<http://www.sub.su.se/index.asp?filnamn=/sok/utbildning/visakursinfo.asp?evenemangsid=45>

***********************************************
Helene Gebele ([log in to unmask])
Avdelningen för Besöksservice
Stockholms universitetsbibliotek
106 91 Stockholm