Content-Type: text/html
 
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">John Maule
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Johnson, Anita
Sent: Wednesday, October 06, 2004 8:40 AM
Subject: Att arbeta med forskare: program för träff 3 november på Södertörns högskolebibliotek

 

Hej Alla,

här nedan kommer programmet för en träff på Södertörns högskolebibliotek, onsdagen den 3 november.

 

Syfte med den informella träffen är att kolleger från olika bibliotek som arbetar med forskare möts och utbyter erfarenheter, lär om varandras arbetssituation, diskuterar…

 

Alla intresserade är varmt välkomna.

 

Hälsningar

John & Michal

 

PS. Antalet deltagare är begränsat till 25. DS

 

Att arbeta med forskare

 

Program vid

träff för forskar-/forsknings-/kontaktbibliotekarier

på Södertörns högskolebibliotek

onsdagen den 3 november 2004, kl. 10.15--16.30

 

 

 

Vi samlas kl. 10.15 vid Södertörns högskolebibliotek, Alfred Nobels allé 11   [karta finns på: http://www.sh.se/bibliotek - länken: öppettider och besöksadresser]

 

Kl. 10.20 – 11.10      visning av Södertörn högskolas nya huvudbibliotek

 

Kl. 11.20 – 11.40      fika samt en presentationsrunda (Styrelserummet, Tersen).

 

Kl. 11.40 – 12.30      inledning av Louise Brunes, chefen för Södertörns högskolebibliotek, följt av diskussion: Tillkomsten av forskarbibliotekariefunktionen  vid Södertörns högskola

 

Kl. 12.30 – 13.30      gemensam lunch  (ca 50:-).

 

Kl. 13.40 – 14.40      Samspel mellan forskning/forskare och bibliotek/bibliotekarie - några av Södertörns forskare och doktorander ger sin syn på problemet

 

Kl. 14.40 – 15.00      kaffepaus

 

Kl. 15.00 – 16.30      diskussion kring de tema som anmälts till John och Michal, bl.a.:
                      - vad gör vi och vad kan vi kallas för
                      -
metoder och arbetssätt för bibliotekarier som arbetar med forskare

 

Kl. 16.30 – 17.00      eventuella förslag som tillkommer. Vi avslutar med att diskutera eventuell fortsatt samverkan.

 

 

 

Några praktiska ärenden:

- Skriv om Du har önskemål angående måltid/diet

- Sänd mejlet till Michal med kopia till John. Adresser se nedan:

 

 

John Maule, Växjö universitetsbibliotek

Epost: [log in to unmask]

Tel: 0470-70 84 50

 

Michal Bron Jr, Södertörns högskolebibliotek

Epost: [log in to unmask]

Tel. 08-608 43 06, 070-696 23 89