Content-Type: text/html

Hej!

Jag är tyvärr tvingad att av personliga skäl dra tillbaka min anmälan till den av mig efterlängtade bibliotekariekursen "Riksdagsarbetet och riksdagstrycket" den 20 22 oktober. Hoppas att jag kan "komma till" vid nästa tillfälle.

Med vänliga hälsningar
Britta-Lena Jansson


********************************************

Britta-Lena Jansson
Bibliotekarie / Librarian
Specialpedagogiska Institutet
Swedish Institute for Special Needs Education
Resurscenter syn Stockholm
Resource Centre Vision
Box 12161
Rålambsvägen 32 B
SE-102 26 Stockholm
Sweden

Tel/Phone: +46(0)8 7371632
Fax: +46(0)8 7371699
Epost/Email: [log in to unmask]