Content-Type: text/html
INVITATION
 
I Danmark lægges nu op til et nyt kommunalt Danmarkskort. En Strukturkommisson har udgivet en betænkning, der anbefaler sammenlægning af kommuner samt at amterne nedlægges og erstattes af færre og større regionsenheder.
 
En del kommuner har allerede besluttet sig for at fusionere for at danne større og mere bæredygtige enheder.
 
Danmarks Biblioteksskole afholder den 30. september 2004 en temadag, der fokuserer på, hvordan en ny kommunalstruktur vil indvirke på folkebibliotekernes fremtidige opgaver på de konskvenser fusionsprocessen kan få for det enkelte bibliotek og for medarbejderne.
 
Yderligere information:
http://www.db.dk/kon/temadag/e2004/NyeSamlivsformer.htm

Dagen problemstillinger behandles på et generelt niveau og alle med interessere for bibliotek- og organsiationsudvikling er meget velkomne.

venlig hilsen

Gitte Larsen
chefkonsulent
Danmarks Biblioteksskole
Kursus- og konsulentafdelingendir.
tlf. (+45) 32 34 13 12