Content-Type: text/html Hej

Jag läste nyss några intressanta artiklar och skulle vilja göra några personliga kommentarer eftersom ämnena var viktiga och intressanta.

I senaste numret av LIBRIS-meddelanden redovisar Britt Sagnert sina intryck från en fjärrlånekonferens i Canberra, Australien i oktober 2003 http://www.libris.kb.se/aktuellt/lm_arkiv/libris_meddelanden_83.pdf. Hon gör några intressanta observationer:

* En snabb fjärrlåneservice utan kostnad och utan restriktioner är vad låntagarna vill ha
* En snabb service mäts numera i timmar, inte dagar eller veckor som för tio, femton år sedan.

I intervjun med Lar-Åke Idahl i samma häfte framgår att det finns ett stort intresse för fjärrlånefrågor i LIBRIS ledningsgrupp.

I den utredning som Pentti Vattulainen på uppdrag av NORDINFO gjort och som speglar läget 2000-2001 så framgår att man fortfarande har dyrbara och långsamma fjärrlånesystem i dom nordiska länderna.
http://inet.dpb.dpu.dk/nvbf/perform.pdf

Vad man undrar över är om man inte måste tänka om helt. För bibliotek inom STM-sektorn är redan idag Subito ett självklart alternativ för snabb och billig leverans av kopior. Dom anglo-sachsiska biblioteken har ingenting motsvarande.

I en tid av växande konkurrens och kommersiallisering är snabb dokumentleverans ett måste. I Tyskland har man skapat en högklassig infrastruktur. Man kan bara hoppas att man inom ramen för det svenska nätbiblioteket även skapar ett sådant för Sverige. Man kan inte bara "i lagom takt" testa om låntagarna själva ska få skicka sina önskemål om fjärrlån till sitt eget bibliotek.

I en tid av krympande resurser måste samarbetet mellan biblioteken öka. Dom stora bibliotekens bokförvärv krymper kraftigt, unika tidskrifter har sagts upp för att betala för allt dyrare tidskriftspaket.

Jag tror inte att man i längden, vid dom stora biblioteken, klarar att betala dessa dyra paket, utan måste koncentrera sig på kärntidskrifterna, dvs dom som verkligen används och för övrigt lita till, som dom stora biblioteken i USA, fjärrlån. Man kan göra stora besparingar, tillräckligt stora, trots krympande budgetar att fjärrlån  mycket väl kan vara kostnadsfria för institutioner och fakulteter.

Från skrivbord till skrivbord kostnadsfritt, snabbt och enkelt precis som man idag kan få fram en artikel ur en elektronisk tidskrift borde vara det eftersträvansvärda målet.

Sommarhälsningar från ett tropiskt hett Göteborg

Jan
                    


Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]