Content-Type: text/html
Sänder ut ännu en fråga till alla duktiga Biblistare.
Känner någon igen följande dikt (?):
 
Du som vill vårt väl bereda
i en okänd framtids dar
Att vår själ till dygden leda
den din omsorg lyckats har
 
Ja, tacksamheten skall oss lära
att vörda dig och dygdens bud
Den bästa gärd vi dig kan bära
den ej försmås av sjelva Gud
 
Skall ha framförts av skolbarnen i Sollentuna sockenskola 1805. Finns det någon känd skapare till verket, eller är det en tillfällighetsdikt?
 
/Margareta Carlstedt
Biblioteksansvarig
Mångkulturellt centrum
[log in to unmask]