Content-Type: text/html Umeå universitetsbibliotek söker
B I B L I O T E K A R I E
till avdelningen för humniora.

Läs mera på
http://www.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/316-2572-04.html

Välkommen med din ansökan!

Anna Swärd Bergström::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Anna Swärd Bergström
Avdelningschef / Humanioraavdelningen
Umeå universitetsbibliotek
SE-901 74  UMEÅ
Tel +46 90 786 56 16
Fax +46 90 786 96 26