Content-Type: text/html Ständigt detta nät, kurser hösten 2004

[Detta meddelande skickas till flera listor. Vi ber om överseende för eventuella dubbletter.]
Ständigt detta nät, kurser hösten 2004
Nu närmar sig sista anmälningsdag för höstens andra kursdag
"Kommunicera genom att diskutera och publicera - bloggar, communities, diskussionsforum, chatt, wikis m.m."
Den äger rum onsdagen den 6 oktober på Bibliotekstjänst i Lund.
OBS! Sista anmälningsdag är den 7 september.
Undervisare är Josefin Andersson och Marita Fagerlind, Bibliotekstjänst AB.
Mer information med anmälningsblankett, tider, priser m.m. finns på www.btj.se/webbkurs.
Hjärtligt välkommen med Din anmälan!
Joneta Belfrage & Gertrud Berger, Bibliotekstjänst
[log in to unmask], [log in to unmask]
Kursansvariga