Content-Type: text/html
Jag har i sommar fått en fråga till länsbiblioteket rörande en visa, troligen en folklig och eventuell lokal sådan. Pappan till den som frågar är född i Medelpad och brukade sjunga visan vid glada tillfällen när han inmundigat. Nu kommer den som frågar inte ihåg mer än en lösryckt strof i mitten. Man kan se vissa likheter med en strof i Ruben Nilsons "Ungkarlsvisa" men den visan är det inte. Någon som känner till visan med hjälp av nedanstående strof?
 
---
Och en gång när jag slutat mina dagar
och jag hos herr Petrus knackar på,
då säger han till mig dessa orda'
Varsego' min herre och kliv på.
Då tar jag mig en tjyvavals på himlapella blå
så att änglarna snopna ska stå.
---
 
Roland Tiger
LÄNSBIBLIOTEKET VÄSTERNORRLAND