Content-Type: text/html Auktion på IFLA I Buenos Aires Till dem som planerar att åka till IFLA i Buenos Aires
En auktion kommer att hållas under konferensen till förmån för fler deltagare från utvecklingsländer på kommande IFLA-konferenser.
Ta med dig något typiskt svenskt som inte kostar dig för mycket och lämna det till IFLA headquarters, rum Alerce. Man kommer ställa ut gåvorna så att folk kan titta på dem i förväg. Biljetter säljs till dem som önskar delta i auktionen. Hoppas många hörsammar detta. Ändamålet är gott.
Vi ses på Nordic caucus kl 18-19.00 rum Quebracho.
Christina Stenberg  
_____________________
Christina Stenberg
generalsekreterare
Svensk Biblioteksförening
Box 3127
103 62 Stockholm
Tel 08-545 132 30
Fax 08-545 132 31
[log in to unmask]
http://www.biblioteksforeningen.org