Content-Type: text/html
Innehållet i samtliga tryckta volymer av Dansk historisk bibliografi (DHB) har scannats in och gjorts sökbara i databasen
Dansk historisk bibliografi.

Databasen har till och med nu endast innehållit referenser fr.o.m. tryckår 1990, men när nu alla de tryckta volymerna införlivats, är basens omfång närmare150.000 poster.

Från
http://www.kb.dk/
väljer man REX online katalog
sedan väljer man "Vælg base  National- & Fagbibliografier"
och därefter "Dansk Historisk Bibliografi" (vid i-symbolen invid bibliografins namn kan man också komma till informationssidorna med bl.a. en utförlig urvalsbeskrivning. Information om de inscannade posterna saknas dock fortfarande där).

Att observera är att DHB tyvärr inte är komplett, utan fortfarande dras med två stora luckor, för åren 1948-1966 och 1977-1989.

Såhär ser DHB:s publiceringshistorik ut:

Fram till 1912:
Erichsen, Balder: Dansk historisk bibliografi : systematisk fortegnelse over bidrag til Danmarks historie til udgangen af 1912
(i tilslutning til Bibliotheca Danica) / ved B. Erichsen og Alfr. Krarup. - 3 vol.

1913-1942:

Bruun, Henry: Dansk historisk bibliografi 1913-1942 / udg. af Den danske historiske forening ; ved Henry Bruun. - 6 vol.

1943-1947:

Bruun, Henry: Dansk historisk bibliografi : 1943-1947 / udgivet af den Danske historiske forening ; ved Henry Bruun . - 1 vol.

1948-1966:

LUCKA!

1967-1969:
Pedersen, Bente:  Dansk historisk årsbibliografi / Bente Pedersen ; udg. af Den danske historiske forening og Dansk historisk fællesforening ; i samarb. med Det kgl. bibliotek . - 3 vol.

1970-1976:

Dansk historisk bibliografi / udg. af Den danske historiske forening og Dansk historisk fællesforening ; i samarb. med Det kgl. bibliotek. - 3 vol.

1977-1989:
LUCKA!

1990-:

Registreras löpande i databasen.

Mvh Johannes Rudberg
--
Johannes Rudberg
Svensk historisk bibliografi
Kungl. biblioteket
Box 5039
SE-102 41 Stockholm
Tel. 08-463 44 34
Fax 08-463 40 04
[log in to unmask]">[log in to unmask]
http://www.kb.se/SHB