Content-Type: text/html
 
RÖSTA FRAM BÄSTA BOKOMSLAG PÅ BOKMÄSSAN!
 
BIBLIS BÄSTA BOKOMSLAG heter en tävling som har engagerat ett hundratal elever som studerar grafisk form vid fem skolor, Beckmans, Berghs, Forsbergs, GI och HDK. Tävlingen arrangeras av Biblis, som ges ut av Kungl. bibliotekets vänförening, i samarbete med Svenska Tecknare och Natur och Kultur.
    Tävlingen är "på riktigt", dvs eleverna gör omslag till en bok som ska komma ut i bokhandeln nästa år. I år gällde den en bok av Ruth Rendell, Flickorna i skogen. Ett hundratal bidrag kom in. De har presenterats på Kulturhuset i Stockholm under tre veckor och nu kan du se dem i Biblis monter (A 03:32) på Bokmässan i Göteborg.
    Juryn har sagt sitt. Pristagarna är utsedda. Men vi vill också veta hur publiken ser på saken. Förra året underkände mässpubliken såväl juryns som förlagets val av bästa bokomslag. Därför genomför vi en kultursociologisk undersökning. Hur ska ett bra bokomslag se ut?
    Kom alltså och rösta i Biblis monter. Du kan vinna två kassar med böcker från Ordfront och Natur och Kultur. Dessutom finns nya numret av Biblis till mässpris med bl a Peter Dahls fantastiska artikel om fantasilandet Caribanien och de "dårkartor" han började rita redan i skolan.   
 
                                          Med hälsning från
                                          Gunnar Ohrlander
                                          redaktör Biblis