Content-Type: text/html Svenska nätinfoföreningen inbjuder till följande presentation och diskussion!

Hälsningar
Johan
--
Johan Mannerheim

Kungl.biblioteket, Sveriges nationalbibliotek
The Royal Library, National Library of Sweden

Biblioteksråd, Avdelningen för Specialsamlingar
Deputy Director, Head, Dept of Special Collections

Box 5039, S-102 41 STOCKHOLM, Sweden.
Tel.: +46-8-463 4439,    Fax +46-8-463 4004
Besöksadress/Visits: Humlegården, Stockholm


 

Tyck till om IT-kommissionens förslag

 

till ”IT-politik för resultat och nytta”

 

IT-kommissionens slutrapport ”Digitala tjänster – hur då”, SOU 2003:55, drar upp riktlinjerna för en ny och bredare IT-politik, där inte bara tekniken utan också den digitala informationen och de nyttoskapande tjänsterna ingår. Det nya IT-begreppets olika delar, och konsekvenserna av en nyorientering, belyses från olika infallsvinklar och med flitiga referenser till det aktuella IT-läget i näringsliv och förvaltning.

 

Att sätta den digitala informationen i centrum är ju ingen nyhet för er som får denna inbjudan. Nytt är däremot att den betoningen ingår i en mer samlad struktur, som visar hur tjänsteutveckling går till (eller kanske rättare, hur man kan tänka), och där inte systemet utan tjänsten är utvecklingens främsta slutprodukt.

 

Slutrapporten är nu ute remiss till en stor krets myndigheter, organisationer och företag. I vår krets finns dock flera därutöver som kan vara intresserade att ta del av IT-kommissionens syn på IT och tjänsteutvecklingen, höra resonemangen bakom de olika förslagen och sedan ta ställning till om den egna organisationen kan och ska säga något till regeringen om dem i en s k spontanremiss till Näringsdepartementet (senast 17 okt 2003!).

 

Därför inbjuder SNIF till en presentation och ”remissworkshop” kring IT-kommissionens slutrapport som kan hämtas från www.itkommissionen.se/doc/658.html .

 

Tid: 6 oktober  kl 13.00 – 16.00

 

Plats: Riksarkivet, Fyrverkarbacken  13-17, Stockholm (intill Västerbroplan)

 

Programmet:

Digitala tjänster – hur då?     Så här resonerade vi  i IT-kommissionen…

Sören Lindh, en av författarna, redogör

 

Digitala tjänster – en kritisk läsning

Elizabeth Wedensjö-Österholm, Socialstyrelsen och Patrik Ottoson, Utvecklingsrådet för Landskapsinformation, ULI, kommenterar

 

Diskussion och miniworkshop kring betänkandet

 

Anmälan: [log in to unmask]">[log in to unmask], dock senast 3 oktober kl 12.00.

Avgift:  Seminariet är kostnadsfritt!