Content-Type: text/html Eftersom ingen språkvetare har svarat, får jag väl sticka ut hakan: jag har för mig att uttrycket kommer från bilförar- eller möjligen lokförar-kretsar; "järnet" skulle alltså syfta på gaspedalen (som i bilens barndom ofta var en platta av järn) eller ångpådraget (en spak av järn) och "ge järnet" skulle således betyda "trampa på gasen" resp. "dra på ångan" och i överförd betydelse "satsa allt man har", "ta i av alla krafter".

Bert Slättung
Göteborgs UB

At 11:58 2002-11-08 +0100, you wrote:
Hej!
Varifrån kommer uttrycket "ge järnet"?
Undrar
 

Åsa Hansen ____________ [log in to unmask]">[log in to unmask]
Kils kommun ____________ Bibliotekarie
Kultur- o fritidsavdelningen _ Tel 0554-191 67
Storg. 41 _______________ Fax 0554-146 29
665 24 Kil_______________ GSM 070-606 15 82