Content-Type: text/html
Är det möjligen någon som har överexemplar av:
- Kulturpolitik i praktiken : statliga kulturinsatser 1993-1994. Statens kulturråd, 1993
-                                -"-                                  1991-1992    -"-                     1991
Kontakta i så fall [log in to unmask]">[log in to unmask]orb.se
 
Hälsningar
 
Jan Hansson, IT-ansvarig
Örebro stadsbibliotek, Box 310 10, 701 35 Örebro
Tel 019-21 61 23
[log in to unmask]">[log in to unmask]
Hemsida  www.orebro.se/stadsbibliotek