Content-Type: text/html
Hej
Jag gissar att det är Antoine de Saint-Exupérys "Spaning mot Arras" (1942) du tänker på.
Jens Nihlén
Region Skånes förvaltningsbibliotek, Lund
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jan Hansson [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 28 november 2002 08:53
Till: [log in to unmask]
Ämne: Boktips

Hej!
 
Söker namnet på en roman  (eller möjligen en biografi) jag vill rekommendera
- handlar om en fransk stridspilot
- mest minnesvärt är ett underbart porträtt av pilotens överbeskyddande moder
- Jag läste boken i början av 80-talet
 
Jan Hansson, IT-ansvarig
Örebro stadsbibliotek, Box 310 10, 701 35 Örebro
Tel 019-21 61 23
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.orebro.se/stadsbibliotek