Content-Type: text/html

Tankar för hundra år sedan om svenskt folklynne  finner man i den klassiska offentliga texten Emigrationsutredningen, Bilaga 16:  Det svenska folklynnet: aforismer af GustafvSundbärg (1911)
Texten finns utlagd i SamWebb:s klassikerarkiv, Göteborgs universitetsbibliotek:

http://www.ub.gu.se/samwebb/textarkiv/emigrationsutredningen/frame.html?file=bilaga16.html

Hälsningar från Margareta Benner Göteborgs UB

At 11:01 2002-11-26 +0100, you wrote:
En låntagare söker aforismer som beskriver oss svenskar och vår mentalitet.

Förhoppningsfulla hälsningar från Kisa Bibliotek

Thomas C Ericsson, Kinda Bibliotek
E-post: [log in to unmask]
Telefon: 0494-191 06
Fax: 0494-191 19

Margareta Benner
UB Centralbiblioteket 031-773 1704