Content-Type: text/html Konferensen E-böcker på vetenskapliga bibliotek - erfa

Konferensen E-böcker på vetenskapliga bibliotek har mötts av ett mycket stort intresse och vi har därför fått byta lokaler för att få in alla konferensdeltagarna. Vi har därför plats att fylla på med ytterligare deltagare fram till sista anmälningsdag den 2 december.

De nya lokalerna finns på Medicinareberget mitt emot Sahlgrenska universitetssjukhuset på adressen:
Medicinaregatan 20 A och kan lätt nås via spårvagn från Centralstationen. Se vidare
http://www.konfoservice.adm.gu.se/konfwall/wall.html

En ytterligare föreläsare från Storbritannien kommer till: David J. Parkes, Staffordshire University Information Services. Han har erfarenheter från Ebrary och  e-kursböcker från Safari/Proquest.

Konferensens webbsida: http://www.ub.gu.se/Gdig/ebok/publekologi/

VÄLKOMNA

Mats Cavallin och Carin Björklund
 
--

------------------------
Mats Cavallin
Göteborgs universitetsbibliotek
Digitala biblioteket
tel: 031 773 17 16
mob: 0708 66 39 14
epost: [log in to unmask]