Content-Type: text/html Skänkes: SFS, Lagboken, IFLA-publ.

Vem vill ha:

Svensk Författningssamling 1989-1995 (inbundna) och 1996-2001 (lösa häften)
Sveriges rikes lag 1994, 1996, 1998
IFLA Publications 74-91

Gratis mot frakt/avhämtande. Kontakta mig direkt ([log in to unmask]), ej via listan.

Hälsningar
Britta-Lena Jansson

********************************************

Britta-Lena Jansson
Bibliotekarie / Librarian

Specialpedagogiska Institutet
Swedish Institute for Special Needs Education
Resurscenter syn Stockholm
Resource Centre Vision
Box 1313
SE-171 25 Solna
Sweden

Tel/Phone: +46(0)8 4700721
Fax: +46(0)8 4700707
Epost/Email: [log in to unmask]
Web: www.sit.se