Content-Type: text/html
Hej,
 
Finns det någon i vårt avlånga land som har plats över i sina bokhyllor? ;-)
Vi skänker följande dubletter:
 
Astrophysics and space science
Vol. 1-150 (1968-1988)
(ca 4,50 hyllmeter)
 
Astronomy & astrophysics
Vol. 1-206 (1969-1988)
+ Suppl. series, Vol. 1-76 (1970-1988)
(ca 9,5 hm)
 
Astrophysical journal
56-385 (1922-1991)
OBS! Vackra band med himmelsblå pärmar och gyllene text mellan 1922-1976
+ Suppl. series, Vol. 33-77 (1977-1991)
(ca 24 hm)
 
Hör av er snarast om ni är intresserade.
 
Hälsningar
Kristina Lindgren, Bibliotekarie
Fysik- & astronomibiblioteket
Fysiska institutionen
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund
tel 046-222 77 79
mobil 070-257 50 69
fax 046-222 47 09
[log in to unmask]">[log in to unmask]se