Content-Type: text/html
Hej!
Finns det något bibliotek som har haft Book-it kurser för allmänheten? Jag är intresserad av att få höra hur ni har gått tillväga, resultat etc.
 
Ulf Hölke
Bibliotekskonsulent
Länsbibliotek Västmanland
Box 1093
721 27 Västerås
021-107054, fax 021-394681, mobil 070-3767519
e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]
http://www.ltvastmanland.se/lanbib