Content-Type: text/html Konferens kring indexering av skönlitteratur Påminnelse angående konferens kring indexering av skönlitteratur.Svensk Biblioteksförening inbjuder till

Indexera mera!
Ämnesord som hjälp att hitta rätt i skönlitteraturen
25 november 2002 - Stockholm

Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteratur arbetar med ett projekt som har som mål att sammanställa en tesaurus eller ämnesordslista för skönlitteratur för vuxna och en för barn- och ungdomslitteratur samt anvisningar för indexeringen för att underlätta för besökare och personal. Arbetet är nu i slutskedet och vi vill presentera resultatet för samråd med alla intresserade, såväl forsknings- som folkbibliotekarier, innan vi fastställer listor och anvisningar.

Som huvudtalare har vi bjudit in Dr Ragnar Nordlie, førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap vid Høgskolen i Oslo. Ragnar Nordlie är en av de få som har undersökt brukarperspektivet på bibliotekskatalogerna och han har gjort en spännande jämförelse mellan hur användarna kommunicerar dels med referensbibliotekarien och dels med den elektroniska bibliotekskatalogen. Avsikten har varit att föreslå insatser för att göra katalogen mera användarvänlig. Avhandlingen heter User revealment: user-librarian interaction as model for automated retrievel systems (2000). Programmet i övrigt innehåller presentationer av och diskussioner om resultatet av specialgruppens arbete. Material kommer att skickas ut till deltagarna i förväg.

Program och anmälan finns på föreningens hemsida http://www.biblioteksforeningen.org


Välkomna!

Peter Axelsson
informationschef
----------     ----------     ----------     ----------     ----------     

Program - måndag 25 november

09.00    Kaffe
10.00    Inledning, Pia Leth, Kungl. biblioteket
10.15    Indexering av skönlitteratur i ett nordiskt perspektiv
Lena Lundgren, Länsbiblioteket i Stockholms län
10.45    Paus
11.00    Brukeren og katalogen - taler de samme språk?
Ragnar Nordlie, Høgskolen i Oslo
12.30   Lunch på egen hand
13.30    Presentation av resultatet av indexeringsprojektet
Arbetsgruppernas medlemmar
14.00    Gruppdiskussioner med frukt och juice
15.00    Återsamling. Spanare redovisar. Allmän diskussion
ca 16.00    Avslutning

Plats:    Hörsalen, Kungl. biblioteket, Humlegården, Stockholm
Pris:    400 kr för enskilda medlemmar i Svensk Biblioteksförening
och 600 kr för övriga. Kaffe och förfriskningar ingår i priset.
      
Mer information:
Lena Lundgren, Länsbiblioteket i Stockholms län, Tel 08-50831276
E-post [log in to unmask]

Pia Leth, Kungl. biblioteket, Tel 08- 4634219
E-post [log in to unmask]

Anmälan
Anmälan senast 15 november till Svensk Biblioteksförening, Sisela Rosén Ignatkova, via föreningens hemsida eller via fax 08-545 132 31. Konferensavgiften faktureras. Anmälan är bindande.   

Arrangör:
Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteratur i samarbete med Kungl. biblioteket och Länsbiblioteket i Stockholms län

Välkomna!
Svensk Biblioteksförening
Styrgruppen för Specialgruppen för indexering av skönlitteratur
_________________
Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 3127
103 62 Stockholm
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
e-post [log in to unmask]
hemsida http://www.biblioteksforeningen.org