Content-Type: text/html

Säffle Bibliotek inbjuder för tredje gången till uppsatspristävlingen "Framtidsspanare". Prissumma är 10.000 kronor.

Vid Säffle bibliotek pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för att kunna möta dagens och morgondagens anspråk. Biblioteket vill därför stimulera till uppsatsarbeten, som kan belysa och bidra till fortsatt utvecklingsarbete vid Säffle bibliotek, liksom vid andra små och medelstora folkbibliotek.

Uppsatserna kan ha skiftande inriktning. Här några exempel:

Uppsatserna bedöms av en jury bestående av:

Tävlingsbidragen ska vara godkända magisteruppsatser. De ska ha lagts fram för seminariebehandling under tiden januari 2002 – april 2003.

Vinnande uppsats belönas med 10.000 kronor. Säffle Bibliotek förbehåller sig rätt att publicera insända uppsatser, ev. i avkortat skick. Prisutdelning äger rum vid Bok & Bibliotek i Göteborg hösten 2003.

Uppsatserna ska vara Säffle Bibliotek, 661 80 Säffle, tillhanda i 6 ex senast den 30 april år 2003.

Eva Björk, tel. 0533-681614, e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]