Content-Type: text/html Konferens 12 dec: E-böcker på vetenskapliga bibliotek
INBJUDAN
Konferens i Göteborg den 12 december 2002

E-böcker på vetenskapliga bibliotek - erfarenheter från den nya publiceringsekologin


Databaser, e-tidskrifter och e-böcker har kommit för att stanna. Övergången från tryck till digital form har ju för bibliografier och tidskrifter varit förhållandevis odramatisk, men när det gäller e-böcker i biblioteket har detta blivit en mycket mera kontroversiell fråga.

Under de senaste åren har de vetenskapliga biblioteken därför fått ställa om mycket av sitt tänkande och sina rutiner för att hantera denna nya situation. De gamla definitionerna, reglerna, lagarna, systemen och hanteringssätten går inte bara att föra över till den nya digitala verkligheten. Det system som formats kring den tryckta texten genom århundraden får ge vika för en ny publiceringsekologi. Alla områden berörs: Författare, läsare, förlag, bibliotek, bokhandel och lagstiftningen. Hur hanterar biblioteken i denna situation e-böckernas utlåning, kopiering, urval, katalogisering, klassificering och hur utvärderas den? Har det blivit rutin och var finns de olösta problemen?

Nu finns det några års erfarenheter från arbetet med större mängder av e-böcker vid bibliotek, och på senare tid har också svenska e-bokleverantörer trätt fram. Vi vill med denna konferens fokusera på de erfarenheter som har gjorts och också se på den framtid för e-boken som biblioteken kommer att vara med om att skapa.

Preliminärt program

Moderator: Jon Erik Nordstrand
Överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek

Hazel Woodward, DNER, Cranfield University
Välkänd engelsk biblioteksprofil som förmedlar erfarenheter från engelska bibliotek och tankar kring e-boken

Lindsey Schell, The University of Texas at Austin,
The University of Texas at Austin var tidigt ute med att förvärva mycket stora samlingar av e-böcker och har genomfört stora och uppmärksammade utvärderingar av användningen.

SAMKON - det första svenska e-bokskonsortiet
Margareta Benner

Annika Zachrisson, Wilhelm Widmark, SUB
Berättar om sina erfarenheter kring E-lib och kursböcker

Carin Björklund, Mats Cavallin, GUB
Iakttagelser om e-böcker -  2000 och framåt - av NetLibrary, Ebrary och elektroniska kursböcker (Btj, Studentlitteratur)

Konferensen stöds av BIBSAM.

Plats:    Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Sal C 24

Registrering/kaffe:    10.00 - 10.30

Konferensen avslutas:   16.30


-----------------------------

ANMÄLAN TILL KONFERENSEN

E-böcker på vetenskapliga bibliotek - erfarenheter från den nya publiceringsekologin

12 december 2002 - Göteborg

Anmälan
Anmälan är bindande och skall vara oss tillhanda senast 02-12-02. Enklaste sättet att anmäla sig är att svara på detta brev till [log in to unmask] och fylla i uppgifterna vi behöver om dig nedan:

Namn:.
Titel/Funktion:
Arbetsplats:
Adress:
Telefon:
Fax:
E-post:
Faktureringsadress (om annan än ovanstående):

Det går naturligtvis också bra att skicka anmälan per "vanlig" post till Carin Björklund, Göteborgs universitetsbibliotek, Box 222, 405 30  Göteborg.

När du anmäler dig godkänner du samtidigt att ditt namn publiceras på deltagarlistan på UB:s webb.

Deltagarantal

Deltagarantalet är begränsat till 90 personer.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 500 kr per person. inkl lunch och kaffe.

Avgiften debiteras dig på ovan angivna adress.

Information

Ring 031 773 14 30 (Carin Björklund)

En webbplats för konferensen kommer att läggas upp på nedanstående adress: http://www.ub.gu.se/Gdig/ebok/publekologi/

--

------------------------
Mats Cavallin
Göteborgs universitetsbibliotek
Digitala biblioteket
tel: 031 773 17 16
mob: 0708 66 39 14
epost: [log in to unmask]