Content-Type: text/html [log in to unmask]">

Bortskänks!

 

På kemicentrums bibliotek i Lund har vi:

 

1. European Journal of biochemistry; vol. 268/1- 268/24; år 2001.

2. Colloids and Surfaces A; vol. 176/1- 191/2; år 2001;

som skall skänkas bort. Är ni intresserade? Ta kontakt med oss:

 

[log in to unmask]

[log in to unmask]

046-222 83 39

 

Trevlig sommar!

Sara Akrmay