Content-Type: text/html SV: Reklam på BIBLIST?

Reklam? Nej tack!

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jamshid Farahani [[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 19 juni 2002 09:09
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: Reklam på BIBLIST?


Nej.

Håkan Möller skrev:

> På förekommen anledning vill jag ta upp frågan om produktreklam på denna
>
> lista. Så vitt jag förstår det är detta ett forum för erfarenhetsutbyte
> informationsspecialister emellan och inte en kanal för produktreklam
> från oss "komersiella" aktörer. Det finns naturligtvis mycket som även
> vi på
> Swets Blackwell skulle kunna lägga ut på Biblist om det nu är fritt fram
> för "reklam".
> Vad tycker listans deltagare?
> Håkan Möller
>
> --
> Håkan Möller
> Swets Blackwell AB
> Kungsportens Kontorshotell
> Kungsporten 4A
> SE-427 50 Billdal
> Sweden
> Tel:  +46 (0) 31 - 939527
> Fax:  +46 (0) 31 - 914246
> Mobile: +46 (0) 70 - 3473423
> Email: [log in to unmask]
> http://www.swetsblackwell.com

--
Jamshid Farahani
Kungl. Biblioteket (National Library of Sweden)
Box 5039
102 41  STOCKHOLM,  SWEDEN
Tel 08-463 40 80
Fax 08-463 40 04
E-post: [log in to unmask]