Content-Type: text/html
Jag vill tacka alla som har hjälpt mig med min förfrågan om "The Tel". Låntagaren har fått sitt svar, och är mycket nöjd.
Om någon undrar vilken bok det  var, så säger låntagaren att det  är "Källan" av Michener. Hon kände igen den på beskrivningen.
Tack!

KristinaKristina Bloom
Sjukhusbiblioteket
Skaraborgs sjukhus
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tf 0500-432723 Fax 0500-432727
E-mail [log in to unmask]Jan Wattsgård <[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

2002-06-10 13:53
Sänd svar till BIBLIST - Topics in Nordic research library user services

       
        Till:        [log in to unmask]
        Kopia:        
        Ärende:        Re: Roman?Källan av Michener handlar om utgrävningen av en kulle som ju heter
"tel" och den har parallella handlingar på samma plats under århundraden
och årtusenden. För mig var det självklart att det var den här boken som
åsyftades även om ordet kulle eller tel inte ingår i själva titeln.
Jan Wattsgård
Albybiblioteket, botkyrka

Inga-Lill Cliffoord wrote:
>
>    Part 1.1    Type: Plain Text (text/plain)
>            Encoding: quoted-printable