Content-Type: text/html
Vad är "digital baskompetens" ??

Lena Ekelund
BIVIL

PS Tack för alla tips om länkar som behandlar begreppet informationskompetens! DS