Content-Type: text/html


Det finns en sammanställning utgiven av Bibliotekstjänst som heter: Människan i sjukdom och kris: Ett kommenterat urval romaner, dikter och faktaböcker av Lena Jönsson och Barbro Selander (1998). Den är bra.
/Christer Edeholt - Östra gymnasieskolans bibliotek, Umeå.--- On Thu 06/13, Dumon Nathalie < [log in to unmask] > wrote:


Join Excite! - http://www.excite.com
The most personalized portal on the Web!