Content-Type: text/html Hur använder doktoranderna och forskarna inom humaniora och teologi elektroniska tidskrifter och databaser?
Svaret finns i den nyligen publicerade rapporten Elektroniska tidskrifter och övriga databaser inom humaniora och teologi: hur används de?

Rapporten redovisar en undersökning som gjordes hösten 2001 vid Uppsala universitet. Den är skriven av Lena Åkerbäck Ågren och publicerad vid Uppsala universitetsbibliotek, ansvarsbibliotek för humaniora.

Du finner rapporten på BIBSAM:s ansvarsbibliotekssidor, under utredningar och rapporter, Humaniora:
http://www.kb.se/BIBSAM/ansvbibl/ansvbibl.htm

Vänliga hälsningar
Inger Klondiras

--
Inger Klondiras, Information Officer
BIBSAM - The Royal Library's Department for National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 STOCKHOLM, Sweden

E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/bibsam.htm
Phone: + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74