Content-Type: text/html
En svensk folkbiblioteksportal - behövs det?
 
Har ni saknat en svensk folkbiblioteksportal? En portal som samlar resurser inom biblioteksområdet och tillhandahåller yrkesspecifik information för alla som arbetar på folkbibliotek? Eller kanske en portal med biblioteksinformation som riktar sig till folkbibliotekens alla användare?
 
Som en del i ett utvecklingsuppdrag från Statens kulturråd undersöker vi intresset för en portal och vill gärna att så många som möjligt tycker till!
 
Läs om uppdraget på bifogade länk och fyll i enkäten med era svar och synpunkter - gärna före 20 april!
 
http://www.bibl.vgregion.se/enkat.htm 
 
Vänliga hälsningar
Britt Löfdahl
Lånecentralen
Stockholms stadsbibliotek
08 - 508 31 096
[log in to unmask]">[log in to unmask]m.se