Content-Type: text/html
    Hej!
 
Jag vill rikta ett senkommet men stort tack till alla er som besvarade mina frågor i höstas om hur användarundervisningen är organiserad på era bibliotek. Min personliga uppfattning av den komplexa bilden vad gäller detta finns sammanfattad i den PowerPoint-presentation som jag använde vid konferensen "Informationskompetence via kompetent brugerundervisning" (http://www.aub.auc.dk:81/Brugerundervisning/internatmoede.htm) i Odense i november 1999.
 
Ett synopsis från mitt föredrag finns på:
http://www.aub.auc.dk:81/Brugerundervisning/Herron.htm
 
och de bilder jag använde finns på:
http://www.aub.auc.dk:81/Brugerundervisning/David_Herron_pp_.doc.ppt
 
Varma hälsningar
David
----------------------------------------------------------
David Herron
Pedagogisk Utvecklare
Karolinska Institutets Bibliotek
[log in to unmask]">[log in to unmask]