LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Spännande och utvecklande jobb

From:

Ingegerd Nilsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 30 Nov 1998 16:37:02 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Spännande och utvecklande jobb: Projektanställning vid Karolinska
Institutets Bibliotek (KIB) för arbete med licensering av elektroniska
tidskrifter och databaser.

Sett ur ett nationellt medicinskt perspektiv är utbudet av elektroniska
fulltextresurser och databaser i dag svåröverskådligt. Marknaden utvecklas
snabbt. Olika leverantörers erbjudandepaket har delvis överlappande
innehåll, har olika kvalitet och olika prissättning. Resursernas innehåll,
omfattning, gränssnitt, tekniska lösningar samt villkor för tillgång
skiftar ständigt. Inom det medicinska området är landstingen betydande
konsumenter av vetenskapliga tidskrifter och databaser, vid sidan av
högskolesektorn. Även läkemedelsindustrin är en stor kund. En strävan till
samordning och bildande av stora konsortier är därför en särskilt komplex
process.

Inom ramen för sitt nationella uppdrag söker därför KIB en person som på
heltid med början snarast och till och med den 31 december 1999 kan arbeta
med dessa frågor. I första hand behöver utbudet kartläggas löpande och
analyseras kritiskt, inte minst ur kvalitetssynpunkt. Analysen kommer sedan
att vara ett viktigt underlag vid fortlöpande information och rådgivning
till landets medicinska bibliotek och inför kommande upphandlingar. Till
projektet kommer en referensgrupp att knytas. Projektet är avsett att
utföras i nära samverkan med BIBSAM och andra bibliotekskonsortier som
arbetar med nationella upphandlingar.

För att klara jobbet väl förutsätts att du är mycket kunnig på det
medicinskt-vetenskapliga informationsområdet, i synnerhet vad gäller
tidskrifter både i traditionell och elektronisk form samt databaser, att du
har stor insikt i kundernas arbetssätt och behov, att du är kritiskt och
analytiskt lagd, att du kan arbeta både självständigt och i samverkan, och
att du har en pedagogisk läggning.

Det är en stor fördel, men inte absolut nödvändigt, om du har större delen
av din arbetstid förlagd till Stockholm. Anställningen gäller under
förutsättning att projektmedel beviljas.

Din intresseanmälan vill vi ha sänd till Per Olsson, KIB, Box 200, 171 77
Stockholm, eller epostad till [log in to unmask] senast den 18 december
1998.

Upplysningar lämnas av Per Olsson, tel 08-728 68 30, Kerstin Tyllström, tel
08-728 68 75, eller Jakob Harnesk, tel 08-728 66 56.
--------------------------------------------------

Ingegerd Nilsson
____________________________________________________________________
Ingegerd Nilsson KIBIC Voice: +46 8 7286845
                  Box 200 Fax: +46 8 301739
                  S-171 77 Stockholm E-mail: [log in to unmask]
                  SWEDEN
____________________________________________________________________


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager