LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Upplagornas storlek
From: "Nilsson, Par" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Nov 1998 16:33:30 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (119 lines)


Det finns vissa källor för uppgifter om tidningars och tidskrifters
upplagestorlek för tiden före Tidningsstatistiks mätningar (före 1942). Jag
har redovisat dessa på följande webbsida:

http://www.kb.se/nl/forklar.htm#UPPL

(Jag citerar mig själv in extenso här nedanför, så slipper ni titta på
sidan om ni inte vill. Det känns trevligt att citera sig själv :-)

I vissa fall behandlar de redovisade källorna kanske endast dagstidningar.
Jag har inte full koll på det, eftersom det är just dessa och inte
tidskrifterna jag intresserar mig för. Detta intresse kommer sig av det
bibliografiska projekt, Nya Lundstedt, som jag är engagerad i. Vi
förtecknar bl.a. dagstidningarnas upplagesiffror för tiden efter 1900. Se
nedan för webbadress.

För perioden 1824-1872 har försök gjorts att bestämma tidningars storlek
med ledning av den stämpling av tidningspapper som då gjordes och
räkenskaperna för detta. Dock finns, vad jag vet, ingen samlad studie över
detta gjord.

----------------------------------------------------
Pär Nilsson
Tidningsenheten
Kungl. biblioteket
Box 5039
S-102 41 Stockholm
Sweden

E-mail: [log in to unmask]
Tel: +46-8 463 42 45
Fax: +46-8 463 43 00
Homepage: http://www.kb.se/nl/
----------------------------------------------------

Från http://www.kb.se/nl/forklar.htm#UPPL

 ===========================================================================

Upplaga:

Här redovisas tidningens upplaga i antal försålda exemplar per dag, d.v.s.
tidningens nettoupplaga.

Från och med 1942 används, om inget annat anges, Tidningsstatistik AB:s
siffror hämtade ur TS-boken och TS-tidningen. Till och med 1995 gäller
siffrorna första halvårets genomsnittsnettoupplaga. Från och med 1996 är
det genomsnittsnettoupplagan för hela året.

Före 1942 används flera olika källor och uppgifterna från denna period bör
användas med stor försiktighet. De är dels ofta inte kontrollerade, utan
bygger helt på vad tidningen själv uppgett, dels är de ofta svåra att
tidsbestämma. Det är inte heller lätt att veta vilken typ av upplaga det
rör sig om, den tryckta bruttoupplagan, nettoupplagan, eller något annat.
Den enda någorlunda kontrollerade upplagesiffran för denna tid är den så
kallade postupplagan, d.v.s. den delupplaga som expedierades via
postkontoret, för vilken intyg kunde utfärdas angående upplagans storlek.
Hur stor del av totalupplagan som utgörs av postupplagan går dock ej att
uttala sig generellt om.

I vissa årgångar av Svensk annonstaxa och Skandinavisk annonstaxa under
perioden 1904—1912 finns en sammanställning av upplageuppgifter. Detsamma
gäller Gumælii valda tidningslistor från 1911 och Newspaper advertising in
Sweden från 1913 , båda utgivna av Gumælius annonsbyrå. Emellertid finns
inte uppgifter för alla tidningar och alla år. Eftersom det är osäkert
vilket år dessa uppgifter avser, anges året för själva annonstaxan.

I Svensk annonstaxa finns till och med 1926 längst bak en avdelning med
annonser. Här kan man ibland hitta upplageuppgifter. Eftersom det är
osäkert vilket år dessa uppgifter avser, anges året för själva annonstaxan.
Man kan förmoda att uppgiften ofta gäller föregående år, men i vissa fall
har det visat sig den gäller för samma år som står på
annonstaxan. Sådana annonser finns även i Skandinavisk annonstaxa.

För åren 1927-1933 och 1943-1952 finns Upplageuppgifter från svenska
tidningar och tidskrifter. Årgångarna 1931--1933 av denna innehåller ofta
detaljerade uppgifter angående delupplagor, pappersåtgång m.m. I sådana
fall har dock endast genomsnittsnettoupplagan redovisats.

Perioden 1934--1941 är mycket fattig på källor. Ibland kan uppgifter hittas
i monografier eller jubileumsartiklar.

I själva tidningen, dels i jubileumsnummer, dels i egenannonsering (t.ex.
prenumerationsanmälan) hittar man ibland upplageuppgifter.

Även upplageuppgifter för tiden före 1900 tas med, om de dyker upp vid
bibliograferingen.

    B = bruttoupplaga
    P = postupplaga, d.v.s. den delupplaga som expedierades via
postkontoret och för
        vilken intyg kunde utfärdas angående upplagans storlek
    SKAT = Skandinavisk annonstaxa
    SVAT = Svensk annonstaxa
    GUM = Gumælii valda tidningslistor (1911) och Newspaper advertising in
Sweden (1913)
    USTT = Upplageuppgifter från svenska tidningar och tidskrifter

 ===========================================================================

At 18:28 1998-11-16 +0100, you wrote:
>Hej BIBLIST,
>
>För att få reda på vilka böcker och tidskrifter som finns och har
>funnits i Sverige, har vi ju en utmärkt katalog i Libris. Där framgår
>(för det mesta) vilka utgåvor som finns, liksom årtal, förlag och
>upphovsmän.
>
>Men hur tar jag reda på hur många exemplar som framställdes av en viss
>utgåva, eller hur stor upplaga en tidskrift hade?

<snip>

>Lars Aronsson.
>--
> Aronsson Datateknik     tel +46-70-7891609
> Teknikringen 1e       tel +46-13-211720   [log in to unmask]
> 583 30 Linköping, Sweden   fax +46-13-211820    www.aronsson.se
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager