LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Svenskt uppslagsverk
From: Bengt Lonnerblad <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 24 Nov 1998 18:15:59 CET
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


Lars Aronsson skrev:

>Däremot finns Encyclopedia Britannica och är tillgänglig för svenska
>universitet och skolor genom BIBSAM:s avtal.


Kommentar:

Inom kort blir Encyclopedia Britannica tillgängligt också för andra än
universitet och högskolor, eftersom Kungl. biblioteket avser att träffa
avtal med Britannica Online System för de svenska folkbibliotekens
räkning. Därmed kan också folkbiblioteken på mycket förmånliga villkor
få tillgång till EB:s samtliga tjänster via Internet.

Ett brev som kortfattat introducerar licens och villkor har sänts till
samtliga folkbibliotek, som fram till den 1 december kan anmäla sig till
utnyttjande av licensen.


Bengt Lönnerblad
Högskoleverket, National Agency for Higher Education
Box 7851, 103 99 Stockholm
Tel: 08-453 74 03 alt. 0511-173 41 eller 0708-32 55 13. Fax:
08-453 70 40,  e-mail: [log in to unmask]


SUNETs hemsida: http://www.sunet.se
SUNET öppnas för bibliotek och museer: http://poseidon.umdc.umu.se/sbm/


______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager